Kontakt

“Energy Net” d.o.o.

A.K. Miošića 22a
43000 Bjelovar
Hrvatska
Tel: +385 95 21 21 888
Email: info@energynet.hr

OIB: 08377251055
MB: 4365852

Žiro račun: Erste banka, HR50 2402 0061 1007 3582 5
Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010094504
Temeljni kapital 30.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave Sebastijan Gažić i Goran Jevtić    Energy Net d.o.o.
    A.K. Miošića 22a // 43000 Bjelovar // Hrvatska
    Tel: +385 95 21 21 888 // Email: info@energynet.hr