Edukacije instalatera i servisera

Polako je krenulo. Održana je prva edukacija za instalatere i servisere. Pohvale svima koji su prisustvovali bilo je puno pitanja i svi su aktivno sudjelovali.